Wie zijn wij?

Meerdere redenen om voor Oscar Romero te kiezen

Leer in een goede sfeer

De leerlingen van groep 8 zullen ook dit jaar een keuze gaan maken voor het voortgezet onderwijs. Dat die keuze dit jaar nóg moeilijker was dan de jaren hiervoor, ligt door de gevolgen van de pandemie voor de hand. Lianne Reus (teamleider brugklassen) en Arnoud Lansdaal (plaatsvervangend rector) probeerden je hierbij een klein beetje te helpen. Kijk en luister maar eens naar het filmpje!

 

Op Oscar Romero bieden we je kansen. In het filmpje hiernaast en in de onderstaande tekst legt Arnoud Lansdaal uit hoe je op onze school je kansen kunt grijpen en je talent kun benutten en ontwikkelen. 

Welke kansen krijg je op Oscar Romero?

Het kiezen van de brugklas en het niveau dat bij je past

Het advies dat je van de basisschool hebt gekregen is wellicht aan de voorzichtige kant. Denk je dat je meer kan? Laat maar zien! Met een mavo-advies mag je starten in de mavo/havo-brugklas en met een havo/vwo-advies kun je naar de vwo-klas. En voor de leerling met een havo-advies is er nu ook de mogelijkheid om te starten in de nieuwe havo/vwo-brugklas! Door middel van RTTI (zie de informatie bij de mavo/havo-brugklas op deze site) weten we de juiste route voor je uit te stippelen. En op Oscar Romero krijg je daarvoor de tijd. We doen dat met een tweejarige brugklasperiode omdat één jaar niet altijd voldoende is om op jouw niveau te komen. Dus je kunt de tijd nemen om te laten zien of je het beste past op de mavo, de havo of het vwo.

Het kiezen van een lijn

Bij Oscar Romero kan je al jarenlang kiezen voor  de Sport-, Kunst- of Technologielijn. Een prachtige uitdaging als je hier interesse voor hebt.

Het kiezen van een extra vak

In elke examenklas kan je een extra examenvak kiezen, handig als je veel mogelijkheden wilt openhouden voor een vervolgstudie. Je kunt zo meer kanten op!

Het kiezen van een versneld vak

Je kan bij Oscar Romero een examenvak al een schooljaar eerder afsluiten. je doet dan vervroegd examen. Dan heb je in je examenjaar de kans om een extra vak te doen of het vak dat je al afgesloten hebt verder uit te diepen (zoals op een hoger niveau beginnen).

Het kiezen van verdieping bij een vak

Bij een aantal vakken kan je op een (veel) hoger niveau examen doen. Denk aan het behalen van een Anglia-certificaat bij Engels, een Dele-certificaat bij Spaans of het diploma Elementair Boekhouden bij economie. 

Oscar Romero biedt dus kansen. Dat betekent dat we oog hebben voor de mogelijkheden van iedere leerling. We doen dit omdat de ontwikkeling van de leerling de reden is van ons bestaan. Het op een hoger niveau presteren dan oorspronkelijk gedacht werd (opstroom: bijv. een leerling met een havo-advies behaalt het vwo-diploma) heeft vanaf de start van Oscar Romero altijd hoog in het vaandel gestaan.

De leerling heeft zijn ontwikkeling zelf in de hand door de aangeboden kansen te grijpen. En de goede sfeer op Oscar Romero draagt bij aan wat jij wilt bereiken!

 

Visie en Missie: bekijk het Oscar journaal van 1 februari j.l.

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador, die op 24 maart 1980 werd vermoord. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en onderdrukten. Maar hij moest zijn strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen – voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid – betalen met zijn leven. Wij houden zijn strijd voor menselijkheid en rechtvaardigheid levend. Jaarlijks hebben wij op school een Oscar Romero-dag, op of rond de sterfdag van Oscar Romero.

‘Vrede is een product van rechtvaardigheid.’ Door deze uitspraak van Oscar Romero laten wij ons leiden. Daarom staat het ook op de muur in onze aula. Oscar Romero was voor veel mensen een zeer inspirerende man. Zo wil de school Oscar Romero ook zijn. De missie van onze school is daarom: Inspireren tot Leren.

Bekijk hiernaast het Oscar journaal en laat je inspireren!

Onze resultaten

Kwaliteit                                                                  

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen van de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examen-resultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde School-Venster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl

Eindexamenresultaten                                              

Al een flink aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde behoren we zelfs tot een van de beste scholen van Nederland! Vanaf januari kun je op de bovengenoemde site de examenresultaten van het schooljaar daarvoor bekijken. Van het schooljaar 2019-2020 staan ze er niet, want toen waren er vanwege corona geen centrale eindexamens.

Versneld Examen

In 3 mavo, 4 havo en 5 vwo bieden wij bij enkele vakken de mogelijkheid om te versnellen: dat betekent dat je in dat jaar al examen in éen vak doet, terwijl je in het voor-eindexamenjaar zit. Voor de versnellers geldt bijna altijd dat ze het vak wat ze versneld volgen met een dikke voldoende afsluiten.

Ons nieuwe gebouw

Oscar Romero heeft het afgelopen jaar een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Het gebouw is spectaculair veranderd, zo zie je op de video hiernaast de nieuwe rode gymzalen waar onze prachtige sportfaciliteiten in gevestigd zijn. Maar ook veel ruimten in de school zijn compleet veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere leerpleinen gecreëerd waar leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren. Maar er is natuurlijk nog veel meer nieuws te zien!

Gezonde school

Jaarlijks wordt er voor de leerlingen een activiteitenweek georganiseerd, waarbij het belangrijke thema Gezonde School centraal staat.   

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Oscar Romero voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Het Oscar Romero is daarom een trotse drager van het  Vignet Gezonde School. Dit is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders/verzorgers laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. 

De school heeft speciale aandacht voor de thema’s “Bewegen en Sport”, “Roken, alcohol- en drugspreventie”, “Relaties en Seksualiteit” en “Voeding” en heeft daarvoor dan ook het Vignet Gezonde School gekregen. Voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’ is dit heel bijzonder, want Oscar Romero is de eerste school voor voortgezet onderwijs in Nederland die dit bereikt heeft!  

Het themacertificaat “Welbevinden” zullen we dit schooljaar behalen. Gezond gedrag en mediawijsheid zijn daar onderdeel van. 

Zelfstandig leren met de iPad

Alle leerlingen werken met een iPad. Met behulp van de iPad kun je nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of verdiepingsstof. Je kunt eenvoudiger, met minder organisatie en afhankelijkheid van je docent, in eigen tempo en/of op je eigen niveau werken. Je kunt dus ‘op maat’ zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en gestuurd worden. 

Je vindt via de iPad altijd alles wat je voor school nodig hebt: je huiswerk, je rooster, je toetsen, je lesmateriaal en je cijfers. Er is op school goede Wifi en een stabiele en veilige internetverbinding. Iedereen heeft toegang tot het draadloos netwerk.