Wie zijn wij?

Meerdere redenen om voor Oscar Romero te kiezen

Leer in goede sfeer en benut je kansen

Conrector Wessel van de Hoef vertelt je in deze video waarom het Oscar Romero een school is voor jou!

Samengevat:

Oscar Romero is leren in goede sfeer!

Oscar Romero is een echte kansen-school:

Een tweejarige brugklasperiode met naast de mavo-, havo- en vwo-klassen,  mavo/havo- en havo-vwo-klas in leerjaar 1 en 2. Kies de klas die bij je past!

Oscar Romero stimuleert talent:

Kies voor iets extra’s: de Sport-, Kunst- of Technologielijn. 

In elke examenklas kun je een extra examenvak kiezen 

Je kan bij Oscar Romero een examenvak al een schooljaar eerder afsluiten. Je doet dan vervroegd examen. 

Bij een aantal vakken kan je, naast de gewone lesstof, extra certificaten halen. 

 

Onze resultaten

Kwaliteit  

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen van de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examen-resultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft, kortom, een hele rij van zaken. Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde School-Venster die te vinden is op www.scholenopdekaart.nl

Eindexamenresultaten

Al een flink aantal jaren liggen de eindexamenresultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Voor het vak wiskunde behoren we zelfs tot een van de beste scholen van Nederland! Vanaf januari kun je op de bovengenoemde site de examenresultaten van het schooljaar daarvoor bekijken. Van het schooljaar 2019-2020 staan ze er niet, want toen waren er vanwege corona geen centrale eindexamens.

Onze sterke punten op een rij in schooljaar 2020-2021 (volgens scholenopdekaart.nl):

  • bovengemiddeld boven het basisschoolniveau in leerjaar 3 voor mavo, havo en vwo

  • slaagpercentage boven landelijk gemiddeld op mavo, havo en vwo

  • tevredenheid brugklassen 7,5 (landelijk gemiddelde 7,1)

  • sfeer brugklassen 8,5 (landelijk gemiddelde 8,1)

  • veiligheid brugklassen 9,6 (landelijk gemiddelde 9,5)

 

Visie en missie: bekijk het Oscarjournaal

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador, die op 24 maart 1980 werd vermoord. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en onderdrukten. Maar hij moest zijn strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen – voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid – betalen met zijn leven. Wij houden zijn strijd voor menselijkheid en rechtvaardigheid levend. Jaarlijks hebben wij op school een Oscar Romero-dag, op of rond de sterfdag van Oscar Romero.

‘Vrede is een product van rechtvaardigheid.’ Door deze uitspraak van Oscar Romero laten wij ons leiden. Daarom staat het ook op de muur in onze aula. Oscar Romero was voor veel mensen een zeer inspirerende man. Zo wil de school Oscar Romero ook zijn. De missie van onze school is daarom: Inspireren tot Leren.

Bekijk hiernaast het Oscar journaal en laat je inspireren!

Zelfstandig leren met de iPad

Alle leerlingen werken met een iPad. Met behulp van de iPad kun je nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of verdiepingsstof. Je kunt eenvoudiger, met minder organisatie en afhankelijkheid van je docent, in eigen tempo en/of op je eigen niveau werken. Je kunt dus ‘op maat’ zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en gestuurd worden. 

Je vindt via de iPad altijd alles wat je voor school nodig hebt: je huiswerk, je rooster, je toetsen, je lesmateriaal en je cijfers. Er is op school goede Wifi en een stabiele en veilige internetverbinding. Iedereen heeft toegang tot het draadloos netwerk. 

Ons nieuwe gebouw

Oscar Romero heeft de afgelopen jaren een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Het gebouw is spectaculair veranderd, zo zie je op de video hiernaast de nieuwe rode gymzalen waar onze prachtige sportfaciliteiten in gevestigd zijn. Maar ook veel ruimten in de school zijn compleet veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere leerpleinen gecreëerd waar leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren. Maar er is natuurlijk nog veel meer nieuws te zien!

Oscar Romero is een Gezonde School !

Jaarlijks wordt er voor de leerlingen een activiteitenweek georganiseerd, waarbij het belangrijke thema Gezonde School centraal staat.   

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Oscar Romero voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Het Oscar Romero is daarom een trotse drager van het  Vignet Gezonde School. Dit is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders/verzorgers laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. 

De school heeft speciale aandacht voor de thema’s “Bewegen en Sport”, “Roken, alcohol- en drugspreventie”, “Relaties en Seksualiteit” en “Voeding” en heeft daarvoor dan ook het Vignet Gezonde School gekregen. Voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’ is dit heel bijzonder, want Oscar Romero is de eerste school voor voortgezet onderwijs in Nederland die dit bereikt heeft!  

Onlangs hebben we ook het  themacertificaat “Welbevinden”  behaald. Gezond gedrag en mediawijsheid zijn daar onderdeel van.