VWO

Naar de brugklas

Meer weten over het vwo

Alle leerlingen met een advies havo/vwo of vwo zijn welkom in de vwo-brugklas van Oscar Romero. VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) is een zesjarige opleiding die je voorbereidt op een studie aan de universiteit.

In de eerste drie leerjaren krijg je een breed scala van theorievakken en ook enkele praktijkvakken aangeboden. Je leert ontdekken waar je interesses liggen en we dagen je uit je talenten te ontplooien. In het derde leerjaar word je voorbereid op de keuze van een profiel: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). Vanaf de vierde klas volg je de vakken die bij deze profielen horen.

Als je bij ons start in de brugklas op het vwo maak je al kennis met veel van de vakken. Je vakdocenten begeleiden je daarbij en daarnaast heb je ook een mentor of coach, die het persoonlijke contact met je houdt. Naast de vakken kun je kiezen voor extra’s: voor de sportlijn, wanneer je van sport houdt, voor de kunstlijn, wanneer je heel creatief bent, of voor de technologielijn, wanneer je van techniek en ontwerpen houdt. 

Bekijk voor meer informatie de presentatievideo van de teamleider van het vwo, mevrouw Klinkenberg.

Unieke vakken en mogelijkheden op ons vwo

Wetenschapsoriëntatie

Vwo betekent letterlijk Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Dat is ook wat wij vanaf de vwo-brugklas al gaan doen: je voorbereiden op de wetenschap! Hoe? Via een speciaal vak: wetenschapsoriëntatie (WOA). Je hele schoolloopbaan op het vwo door speelt wetenschapsoriëntatie een grote rol. In de wetenschap wil je eigenlijk steeds nieuwe dingen ontdekken, meer weten over een onderwerp dat je nu al heel interessant vindt of, ook heel leuk: zelf iets uitvinden! Doordat je met een iPad werkt, kun je internet goed gebruiken bij je onderzoek. Ook leer je “mediawijs” te zijn en leer je zelf de betrouwbaarheid te onderzoeken van nieuwsberichten en claims. Gaat het om “echt” nieuws of “fakenews”?

Spaans

Als enige school in West-Friesland kun je op Oscar Romero op het vwo het vak Spaans volgen. Spaans is een wereldtaal, je kunt er op heel veel plekken op de wereld mee uit de voeten. In de brugklas krijgt iedere vwo-leerling Spaans. Als je voor Spaans kiest, kun je in de bovenbouw Spaans als examenvak kiezen.

Natuur, leven en technologie

In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die het vak natuur, leven en technologie (NLT) aanbiedt. NLT krijg je in de onderbouw en in de bovenbouw. In de onderbouw van het vwo is NLT onderdeel van het vak Wetenschapsoriëntatie omdat je bij NLT, net zoals bij Wetenschapsoriëntatie, onderzoek leert doen. Het vak wordt in de onderbouw van het vwo daarom Wetenschapsoriëntatie β (WOB) genoemd. In de bovenbouw heet het vak wel NLT. Bij Wetenschapsoriëntatie β/NLT worden de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde gecombineerd om één onderwerp te behandelen. Zo leer je hoe je een onderzoek moet doen en je ontdekt dat je bij veel beroepen en vervolgstudies verstand moet hebben van meerdere, verschillende vakken. 

Extra examenvak en versneld examen

Op het vwo bereiden we je voor op een vervolgstudie op het hbo of de universiteit. Om je dat zo goed mogelijk te doen, kun je bij ons in de bovenbouw binnen het rooster een extra examenvak volgen. Op deze manier heb je een breed vakkenpakket, waardoor je bij de keuze van een vervolgopleiding meerdere mogelijkheden hebt. Bovendien laat je met het extra examenvak zien dat je veel in je mars hebt, wat je een voorsprong kan geven bij de toelating voor een vervolgstudie.

Ben je erg goed in een bepaald vak? Dan is het mogelijk om al in de vijfde klas versneld examen te doen! Dan moeten je resultaten over het algemeen natuurlijk wel goed zijn: wij bereiden je optimaal voor op het examen.

Extra’s

Verder is er op het vwo veel extra te doen. Bij Engels ga je in de brugklas al aan de slag met Anglia. Voor alle leerlingen, ongeacht hoe goed je bent in Engels, is er zelfs de mogelijkheid om al in de brugklas hiervoor een certificaat te verdienen. Wil je ermee door dan kun je in klas 3 een hoger certificaat behalen. De hele goede leerlingen kunnen in klas 5 al (versneld) examen Engels doen en in klas 6 vwo kun je zelfs een masters certificaat  van Anglia in de wacht slepen. Ook voor Spaans, Frans en Duits, kun je extra certificaten behalen. 

Ook zal er in 1 vwo al een project rond ondernemerschap worden aangeboden. Steeds meer jonge kinderen starten een eigen bedrijf en we willen talenten de mogelijkheid bieden hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. In de bovenbouw kun je via het vak Bedrijfseconomie zelfs slagen voor het landelijk erkende diploma Elementair Boekhouden.

Vanaf de brugklas krijgen de leerlingen op het vwo het vak “research” (de huidige vakken WOA en NLT die hierboven beschreven worden). Bij dit vak maak je kennis met wetenschap en leer je onderzoeksvaardigheden. 

Daarnaast geeft de school de leerlingen de ruimte om in de bovenbouw deel te nemen aan uitdagende meerdaagse masterclasses van de Vrije Universiteit en het programma Be Prepared dat leerlingen intensief voorbereid op de overstap naar het hoger onderwijs

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Je zult op het vwo ook loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) krijgen. Dat krijg je van je mentor en de decaan van het vwo. Tijdens de LOB-lessen leer je keuzes maken als het gaat om profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.