Persoonlijke begeleiding

We zijn er om jou te helpen!

Mentoraat

Dag allemaal, ik ben Niki. Bij Oscar Romero sta je er nooit alleen voor. Als je ergens mee zit, hoe groot of hoe klein ook, dan kun je altijd bij jouw mentor terecht. Je mentor zal je door dik en dun begeleiden en ondersteunen. De mentor is de schakel tussen jou, je ouders/verzorgers en de school. Met je mentorklas doe je ook allerlei leuke dingen, zoals het brugklaskamp, Sinterklaas en Kerst vieren en samen het jaar afsluiten met een leuke activiteit. Tijdens de mentorles leer je hoe je zelf het beste leert. Daardoor leer je zelfstandiger werken én gaat het maken en plannen van je huiswerk beter.

Begeleiding

Hallo, mijn naam is Kessi en ik vind formatiedansen heel leuk. Net als veel andere talenten en topsporters op het Oscar Romero, maak ik gebruik van de unieke Talent- en Topsportbegeleiding. Zij helpen je als je door training, optredens of wedstrijden soms minder tijd aan school kunt besteden en dat is heel fijn. De begeleiding is op het Oscar over het algemeen prima geregeld. De decanen helpen je, samen met de mentor, bij je profiel- en vakkenkeuze in de onderbouw en je voorbereiding op je vervolgstudie. En in onze prachtig nieuwe mediatheek kunnen de medewerkers je helpen als je bijvoorbeeld voor een opdracht of werkstuk op zoek bent naar informatie. De docenten en mentoren zullen je natuurlijk begeleiden bij het maken en plannen van je huiswerk, maar wil je daar nog extra hulp bij, dan kun je na afloop van de lessen op school huiswerkbegeleiding krijgen van het Studielokaal.

Ondersteuning

Hallo, mijn naam is Daphne. Op Oscar Romero krijg je veel persoonlijke aandacht.    
Als het nodig is, kun je extra begeleiding krijgen als je dyslectisch bent of een taalachterstand hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld extra tijd krijgen of toetsen maken op een laptop. Ook kun je hulp krijgen bij faalangst of dyscalculie. En mocht je behoefte hebben aan gespecialiseerde begeleiding voor bijvoorbeeld ASS, ADHD of begeleiding bij studievaardigheden of plannen, dan wordt in overleg met jou en je ouders/verzorgers de hulp gezocht die het beste bij je past. Je kunt dan bijvoorbeeld terecht in het PlusPunt. Het PlusPunt is een lokaal binnen de school waar begeleiders aanwezig zijn van het ondersteuningsteam. De leerlingen krijgen daar extra hulp en aandacht en kunnen er bijvoorbeeld ook pauzeren. Op het Oscar word je dus goed ondersteund als dat voor jou nodig is.

Verzuim

Oscar Romero heeft al jarenlang een afdeling verzuim. De medewerksters van deze afdeling inventariseren alle vormen van lesverzuim (te laat komen, missen van enkele lessen of hele dagen verzuim) en ondernemen daar actie op. In eerste instantie wordt de leerling zelf opgezocht. Als die niet op school is en het is niet bekend waarom de leerling afwezig is, wordt er contact met thuis gelegd. Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de aan- en afwezigheid van hun kind. Als vooraf bekend is dat een leerling moet verzuimen (bijv. bij een medische afspraak) dan maken ouders/verzorgers dat tijdig bekend aan de verzuimmedewerksters. Alle vormen van verzuim worden in het schooladministratiesysteem genoteerd. Dit systeem is voor ouders/verzorgers toegankelijk en verschaft op die wijze ook voor thuis alle informatie over de aan- en afwezigheid van de leerling. In het verzuimlokaal worden ook leerlingen opgevangen die om welke reden dan ook even aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, die er uitgestuurd worden, die als Topsport-Talent-leerlingen inhaalwerk te verrichten hebben enz. Er gaat een belangrijke signalerende functie uit van de afdeling. Bij regelmatig verzuim zullen er vragen worden gesteld: Waarom is er sprake van verzuim? Kan de school wellicht bemiddelen bij mogelijke problematiek? De afdeling verzuim staat in nauw contact met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Hoorn. De leerplichtambtenaar voert indien nodig een gesprek met de leerling die zonder reden meer keren onnodig te laat komt of meer lessen verzuimt dan gewoon is.