MAVO

Naar de brugklas

Meer weten over de mavo

Heb jij een advies voor vmbo gemengde of theoretische leerweg? En hou je wel van een uitdaging? Dan is de mavo van Oscar Romero een prima plek voor jou! Op de mavo van Oscar Romero zijn de drie r’en belangrijk: rust, ruimte en regelmaat. Daarnaast is er alle gelegenheid om allerlei extra dingen te doen, zoals de Sport-, Technologie-, of Kunstlijn.

Rust

Op de mavo van Oscar Romero werken we met iets kleinere klassen dan op andere scholen: je zit met maximaal 25 leerlingen in een klas. De leerstof is afgestemd op jouw niveau en je krijgt volop begeleiding bij het leren leren, huiswerk maken en goed leren omgaan met elkaar. In de eerste klas is veel extra aandacht voor rekenen en taal, zodat je een goede basis legt voor je verdere schooltijd.

Ruimte

Ons motto is: ‘Op Oscar Romero ben jij aan zet’.  We geven je dan ook alle ruimte om het beste van jezelf te laten zien en stimuleren je ook om dat te doen. Zo kun je ook onderzoeken waar je talenten liggen. Aan het eind van het tweede schooljaar kies je een vakkenpakket. Natuurlijk helpen we jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk bij het maken van de juiste beslissing. Daarbij is het wel al belangrijk om erover na te denken wat je na de mavo zou willen doen. Stroom je door naar de havo of ga je voor een beroepsopleiding in het mbo?

Regelmaat

Jij en je ouders/verzorgers hebben regelmatig contact met je mentor. Op school kun je altijd ook bij een leerling uit de bovenbouw terecht. Verder houden we je voortdurend op de hoogte van hoe het op school gaat, welke vakken je in welke periode krijgt en welke keuzes je op een gegeven moment moet maken.

We dagen je uit!

  • Heb je nog meer in je mars en wil je onderzoeken waar je talenten liggen en/of wat je leuk vindt om te doen? Ook op de mavo kun je meedoen aan de Sport-, Technologie- of Kunstlijn.
  • Ben je erg goed in een bepaald vak? Dan is het mogelijk om al in de derde klas in dat vak examen te doen! Dan moeten je resultaten over het algemeen natuurlijk wel goed zijn: wij bereiden je optimaal voor op het examen. Als je slaagt, kun je in 4 mavo al aan de slag met stof van 4 havo, zodat je een mooie voorsprong neemt. En in het eindexamenjaar heb je in een vak minder examen. Zo kun je je goed voorbereiden op de andere vakken!
  • In de vierde klas hebben veel leerlingen van de mavo van Oscar Romero een extra vak. Dat geeft een goede voorbereiding voor een studie op een mbo-opleiding of voor een overstap naar de havo.

Welke vakken je op de mavo krijgt, kun je hieronder lezen.

Welke vakken krijg je op de mavo?

Klas 1

In de onderbouw is er, naast de ‘gewone’ schoolvakken zoals Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, tekenen en gymnastiek, veel aandacht voor (extra) rekenen en taal. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. 

Klas 2
In de tweede klas krijg je drie nieuwe vakken: Duits, natuur- en scheikunde en economie. Aan het eind van klas 2 kies je een pakket voor klas 3. Daarbij kies je vijf vakken uit de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, maatschappijkunde en muziek. Jij en je ouders/verzorgers worden bij die keuze begeleid in de vorm van decaanlessen. Samen met de mentor verzorgt de decaan deze lessen van half november tot eind januari. Er wordt daarbij gewerkt uit een boekje met diverse opdrachten op het vlak van: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Die laatste vraag wordt deels beantwoord door het maken van een beroeps-interessetestje. In februari is er een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers en maak je een voorlopige keuze. In maart, bij het tweede rapport, ontvang je ons advies betreffende deze keuze. Dat advies kan ook een 3e klas van een andere leerweg (= andere school) betekenen. In april wordt tot slot de definitieve keuze gemaakt.

Klas 3
In de derde klas komen de vakken maatschappijleer en ckv erbij. Gedurende het derde jaar word je ook intensief voorbereid op en begeleid bij het samenstellen van een vakkenpakket voor klas 4. Muziek, tekenen en LO 2 kunnen ook gekozen worden. Verplicht blijven de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast kies je nog vijf (of vier) andere vakken. Met zeven examenvakken kun je doorstromen naar 4 havo, met zes vakken stroom je altijd door naar het mbo. In de derde klas van de mavo kan je ook in éen vak (met name: Nederlands, Engels of wiskunde) versneld examen doen, als je daar de capaciteiten voor hebt en er extra tijd in wilt steken. Dan doe je in klas 3 al het eindexamen voor dat vak en maak je zo voor klas 4 tijd voor verdieping van dat vak of voor een heel ander vak. Je kansen in het vervolgonderwijs worden dan alleen maar groter!

Klas 4
De voorbereiding op studie en beroep vindt in klas 4 plaats in het kader van het profielwerkstuk. Je maakt opnieuw enkele interessetestjes. Mede op basis van die uitslag kies je voor een meeloopdag op een mbo-school. Daarnaast krijg je ook de gelegenheid om via een stagedag in de keuken te kijken bij een werkgever of organisatie. De resultaten van die ervaringen moeten dan in februari uitmonden in één of meerdere aanmeldingen voor een mbo-opleiding. In samenwerking met de collega’s van d’Ampte organiseren we een mbo-voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders/verzorgers.