MAVO/HAVO

Ga je de uitdaging aan?

Meer weten over de mavo/havo- brugklas

De mavo/havo-brugklas is voor kinderen die nog twijfelen tussen mavo of havo. Je hebt dan van de basisschool een advies mavo of mavo/havo gekregen en je weet nog niet welke richting het gaat worden. Je krijgt les op mavo/havo-niveau, dus realiseer je goed: met een mavo-advies ga je in deze klas een uitdaging aan! Maar als je denkt dat je dit kan en bereid bent om ervoor te werken, moet je het zeker proberen.

Het is in de mavo/havo-klas belangrijk dat je ontwikkeling laat zien. Dat zien we onder andere aan de cijfers voor je toetsen, waarvoor je een mavo- en een havo-cijfer krijgt. Bij sommige vakken krijg je zelfs aparte mavo- en havo-toetsen.

 In deze klas is RTTI een extra belangrijk gegeven. RTTI is een middel om leerlingen op het juiste niveau in school te krijgen en wordt sowieso gebruikt in alle eerste en tweede klassen van Oscar Romero. Juist in de mavo/havo-brugklas is RTTI extra noodzakelijk, omdat dan nog duidelijk moet worden of het na de brugklas mavo of havo gaat worden.Verdere uitleg over RTTI staat hieronder.

In maart wordt aan de leerlingen van de mavo/havo-brugklassen een advies uitgebracht welke route na het brugjaar het beste gevolgd kan worden: mavo of havo. Aan het eind van het schooljaar wordt dit definitief vastgesteld en vervolgt de leerling zijn of haar schoolcarrière in 2 mavo of 2 havo.

RTTI als hulpmiddel

Wat is dat, RTTI?

 

RTTI is een middel om vier niveaus van leren in kaart te brengen. Deze niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug:

–  R: reproductie. 
R-vragen zijn vragen waarbij het geleerde moet worden gereproduceerd.                                                                Voorbeeld: Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?

–  T1: toepassen in een bestaande context. 
Bij deze vragen moeten leerlingen iets toepassen wat in de klas al geoefend is.                                                                      Voorbeeld: Je krijgt 4% rente over 100.000 euro. Bereken het bedrag dat je krijgt na 10 jaar (in de lessen is dit met andere getallen geoefend). 

–  T2: toepassen in een nieuwe context. 
Leerlingen moeten de leerstof toepassen in nieuwe situaties.      Voorbeeld: Als je na 10 jaar 136.000 euro krijgt over een startbedrag van 100.000 euro, wat is dan het rentepercentage?

–  I: inzicht. Leerlingen moeten inzicht tonen om een opgave op te lossen, ze moeten grotere verbanden zien, aantonen dat ze de lesstof kunnen verbinden met andere kennis die ze hebben.  Voorbeeld: Waarom is niet alleen Duitsland schuldig aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog? 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van RTTI?

–  RTTI gaat uit van de vragen in het Centraal Eindexamen zoals die bij een aantal vakken gesteld worden. Door met RTTI te werken vanaf de 1e klas tot aan het examenjaar, ben je goed voorbereid op de vraagstelling in de examens voor deze vakken;

–  Je krijgt door gerichte feedback inzicht in je sterke en minder goede kanten. Hierdoor weet je en waaraan je moeten werken om je te verbeteren. De docent kan je hierbij helpen.

–  Je oefent eerder met vraagtypen die straks op het examen van belang zijn;

–  Docenten krijgen meer inzicht in de sterke en minder sterke kanten van hun leerlingen;

–  Docenten kunnen daarop hun didactische aanpak aanpassen en leerlingen maatwerk bieden. Bij de meeste vakken en in alle leerjaren krijgen de leerlingen een aantal keer per jaar toetsen op basis van RTTI.