Kunstlijn

Artistieke toppers

Meer weten over de Kunstlijn

Op Oscar Romero hebben we een Kunstlijn. Deze Kunstlijn is er voor iedereen en wordt aangeboden in klas 1 tot en met 3 van mavo, mavo/havo (klas 1), havo en vwo.

In klas 1 staat bij de Kunstlijn het beleven van diverse kunstvormen centraal. Je krijgt twee uur extra kunstvakken per week. Iedere periode staat een van de kunstvakken centraal, o.a. tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Er komen kunstenaars en muzikanten in de klas, we krijgen les van echte acteurs en dansers. Uiteraard gaan we naar het museum, bezoeken we voorstellingen of doen we workshops bij kunstinstellingen.

Het tweede jaar staat in het teken van nieuwe media en bandcoaching. We verdiepen ons in fotografie en fotobewerking, we gaan naar Cinekid en naar het Rijksmuseum, enzovoort.

In het derde jaar staat theater centraal en sluiten we de Kunstlijn af op het theaterfestival Oerol op Terschelling. In 4 mavo, 4 havo en 4 vwo kun je van de kunstvakken beeldende vorming en muziek één vak kiezen als eindexamenvak. Tevens worden er activiteiten voor de hele Kunstlijn georganiseerd, zoals samen naar het Filmhuis of een (klassiek) concert.

Samen beleven en genieten van kunst, dat is de Kunstlijn van Oscar Romero:

  • twee uur extra kunstvakken op school, zoals muziek, handvaardigheid en tekenen, dans en drama
  • gezellig kunstlijn brugklaskamp. Bekijk de leerlingenvlog hiernaast
  • verbreding en verdieping van het reguliere kunstprogramma met o.a. druktechnieken, nieuwe media, 3D-ontwerpen en bandcoaching
  • kunstenaars en muzikanten in de klas
  • voorstellingen, exposities en concerten
  • het ontdekken van kunstinstellingen in eigen leefomgeving, zoals Filmhuis, Schouwburg, Manifesto en Boterhal.
Meer weten?

Wil je meer informatie over de Kunstlijn? Mail naar
ohor@tabor.nl o.v.v. Kunstlijn.