HAVO

Naar de brugklas

Meer weten over de havo

Vanaf de oprichting van Oscar Romero (in 1983) is de havo-afdeling de grootste afdeling van Oscar Romero geweest, het hart van de school. Ondanks dat de havo een grotere afdeling is, slagen wij er toch in je heel goed te leren kennen!

Ambitie

Ambitie vinden wij een mooi woord en wij geven leerlingen met ambitie graag de ruimte. In de bovenbouw kiest elke havo-leerling bijvoorbeeld een extra examenvak om eruit te halen wat erin zit. In alle klassen op de havo wordt de iPad gebruikt en dit geeft steeds meer mogelijkheden voor leerlingen om eigen leerroutes te volgen. Op deze manier proberen we de aansluiting met het hogere beroepsonderwijs zo goed mogelijk te maken. Natuurlijk wordt er ook iets van je verwacht. Je moet zelf ook je mogelijkheden willen benutten. Maar als jij de juiste motivatie hebt, zullen wij je zo veel mogelijk ondersteuning bieden!

Ben je erg goed in een bepaald vak? Dan is het mogelijk om al in de vierde klas in dat vak examen te doen! Dan moeten je resultaten over het algemeen natuurlijk wel goed zijn: wij bereiden je optimaal voor op het examen.

Uniek: de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans op de havo

In West-Friesland is Oscar Romero de enige school die de vakken natuur, leven en technologie (NLT) en Spaans aanbiedt. Ook op de havo krijg je de deze vakken. NLT krijg je in de onderbouw en in de bovenbouw, het vak Spaans kun je in de bovenbouw kiezen. NLT is een erg leuk en gevarieerd vak. Bij NLT worden de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde gecombineerd om één onderwerp te behandelen. Zo leer je hoe je een onderzoek moet doen en je ontdekt dat je bij veel beroepen en vervolgstudies verstand moet hebben van meerdere, verschillende vakken. Het vak Spaans bestaat al ruim 15 jaar op het vwo van Oscar Romero en is een populair vak. Dat is niet vreemd, Spaans is immers een wereldtaal. Daarom kun je Spaans ook in de bovenbouw van de havo kiezen.

Aandacht en zorg

We vinden het ook van belang dat je op de havo-afdeling extra aandacht en zorg krijgt op de momenten dat dat nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het even niet lukt qua motivatie en inzet of dat je als topsporter veel trainingsuren maakt. Je docenten, mentoren, leerlingcoördinatoren, talentbegeleiders, verzuim- en zorgcoördinatoren, conciërges en de conrector geven je een steuntje in de rug als je dat nodig hebt.

Goede sfeer

De sfeer vinden we erg belangrijk. Als wij onze leerlingen vragen wat de school zo leuk maakt, zeggen ze dat de sfeer ‘gewoon’ erg leuk is. Leerlingen hebben het onderling erg gezellig en ook de sfeer in de klas en de band met de leraren ervaren leerlingen als heel positief. Samen zorgen wij ervoor dat je je thuis voelt op onze havo-afdeling, waar je in een gezellige, positieve sfeer kan presteren en je talenten kunt benutten. Een havo om trots op te zijn!