De iPad

iPad op Oscar Romero

Interactief Lesmateriaal

Voor een aantal vakken staat al het lesmateriaal op de iPad; dit is interactief, en soms adaptief, en biedt veel mogelijkheden voor differentiatie naar tempo, niveau en interesse. Naast de iPad heb je voor een aantal vakken ook tekst- en werkboeken. Tekstboeken voor die vakken waarvoor geen goed digitaal alternatief is (anders dan een ‘boek achter glas’) en werkboeken of schriften voor die vakken waar wij het belangrijk vinden dat je handmatig je antwoorden verwerkt, omdat dit een beter leerrendement heeft.             

Gebruik tijdens de les

Los van het reguliere lesmateriaal – digitaal dan wel op papier – wordt bij alle vakken gebruikgemaakt van de iPad in de les: voor opdrachten, voor het bekijken van filmpjes, voor het zoeken naar informatie, voor het gebruik van vak-apps, voor werkvormen als een quiz en brainstormen. Natuurlijk is niet al die informatie betrouwbaar, maar je leert op Oscar Romero ook hoe je met de informatie moet omgaan. 

Onderwijs op maat

Met behulp van de iPad kun je nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of verdiepingsstof. Je kunt eenvoudiger, met minder organisatie en afhankelijkheid van je docent, in eigen tempo en/of op je eigen niveau werken. We kunnen dus differentiëren; leerlingen kunnen ‘op maat’ zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en gestuurd worden.

iHelp-balie

Bij problemen met je iPad kun je in de pauze terecht bij de iHelp-balie. Daar word je geholpen door medeleerlingen (Genius-leerlingen) of systeembeheerders. Zij lossen problemen meteen op. En als dat niet direct lukt, dan krijg je tijdelijk een andere iPad te leen.

Gebruik op school

De iPad geeft je ook veel vrijheid. De school leert je met die vrijheid om te gaan, in de klas en daarbuiten. Er is een reglement voor het gebruik van de iPad. Welke applicaties mag je gebruiken, is het apparaat voldoende opgeladen, heb je je oortjes bij je? Je mag bijvoorbeeld ook geen camera aan tijdens de les en natuurlijk niet aan elkaars spullen zitten.