Vragen?

Wil je meer weten en ontdekken?

Kijk de drie uitzendingen van het Oscar Romero Journaal terug op de startpagina van deze website. Wil je de Online Open Avonden van de Kunstlijn, Sportlijn en Technologielijn nog eens zien? Kijk dan ook op de startpagina.

Bekijk de drie extra uitzendingen van het Oscar Romero Journaal terug  op de startpagina van deze website.

Belangrijke informatie over onze extra lijnen delen we graag met jullie via de aparte uitzendingen over de Kunstlijn, Sportlijn en Technologielijn voor leerlingen en ouders. Ook deze streams zijn terug te kijken via de startpagina van deze website.

Wij raden nu aan om volop gebruik te maken van de mogelijkheden die ons digitale Open Huis biedt. Bekijk bijvoorbeeld online ons vernieuwde gebouw, doe mee met de lesjes en bekijk de eerder uitgezonden live-uitzending van het Open Huis op de startpagina. 

Stel je vraag aan een van onze medewerkers via ohor@tabor.nl

Tijdens het live Open Huis, op 1, 2 en 3 februari, kon je samen met je ouders/verzorgers via verschillende livestreams chatten met een aantal van onze enthousiaste medewerkers. Ook nu kunnen we natuurlijk nog al je vragen beantwoorden over verschillende soorten begeleiding en ondersteuning, waaronder dyslexie-begeleiding, talent- en topsportbegeleiding en onze andere maatwerkmogelijkheden. Ook kun je onze deskundigen bijvoorbeeld vragen stellen over het gebruik van de iPad, de verschillende soorten brugklassen – waaronder onze unieke mavo/havo-klassen én de vwo-klas – en de Kunstlijn, Sportlijn en Technologielijn. 

Stel al je vragen via de mail oscarromero@tabor.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

 

Veelgestelde vragen Open Huis 2021

Dit jaar houden we een geheel ander Open Huis dan we gewend zijn. Geen grote groepen leerlingen uit groep 7 en groep 8 met hun ouders en andere familieleden. Geen rondleidingen, geen lesjes, geen informatie op school, geen presentaties van verschillende kanten over verschillende onderwerpen, geen Open Huis-koeken. Alles wordt nu digitaal aangeboden via deze compleet nieuwe website.

Op deze site is een schat aan informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen, over bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs, de geboden ondersteuning, de keuzes die gemaakt kunnen worden en het totaal vernieuwde gebouw. Maar op deze bijzondere website staat nog veel meer. Er zijn van bijna alle vakken lesjes te volgen, vaak met uitdagende opdrachten. Als leerlingen zich aanmelden voor het Open Huis ontvangen ze thuis (wat een service!) een tasje met inhoud, zodat de te volgen lesjes nog leuker worden!

Op de momenten waarop we een fysiek Open Huis zouden hebben, is er een livestream uitgezonden. Een complete uitzending vanuit Oscar Romero met ook hierin veel informatie, filmpjes, muziek, interviews en beelden vanuit school. Deze is op de startpagina terug te kijken. Leerlingen en ouders konden via een chat live vragen stellen aan een panel van deskundigen. Om nu alsnog wat veelgestelde vragen te beantwoorden, staan hieronder de in de afgelopen jaren meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Via onze tweejarige brugklasperiode kom je uit op het niveau dat bij jou past. Bij de veelgestelde vragen. kom je alles te weten over de opstroommogelijkheden.

Welke brugklassen heeft Oscar Romero?

We hebben vanaf komend schooljaar vijf typen brugklassen:

 • 1 mavo
 • 1 mavo/havo
 • 1 havo
 • 1 havo/vwo (nieuw)
 • 1 vwo

Advies: in deze brugklas kan je met een advies mavo (TL) plaatsnemen. Het gecombineerde advies kader/mavo geeft geen recht op plaatsing.

We streven naar kleinere klassen. Leerlingen stromen in principe door naar 2 mavo maar een overstap naar 2 mavo/havo is ook mogelijk.

 

Advies: in deze brugklas kan je met een advies mavo of mavo/havo plaatsnemen.

Leerlingen stromen na het eerste jaar door naar 2 mavo, 2 mavo/havo of 2 havo. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven op mavo- en havo-niveau en beoordeling vindt ook plaats op beide niveaus (via RTTI-toetsen).

Advies: in deze brugklas neem je met een havo-advies plaats.

Leerlingen stromen in principe door naar 2 havo, maar je krijgt bij ons ook nog de kans om op te stromen naar 2 havo/vwo.

Advies: in deze brugklas kan je met een advies havo of havo/vwo plaatsnemen.

Leerlingen kunnen na het eerste jaar doorstromen naar 2 havo, 2 havo/vwo of 2 vwo. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven op havo- en vwo-niveau en beoordeling vindt ook plaats op beide niveaus (via RTTI-toetsen).

Advies: in deze brugklas kan je met een advies havo/vwo of vwo plaatsnemen.

Leerlingen stromen in principe door naar 2 vwo. Onze ervaring is dat het merendeel van de leerlingen met een havo/vwo-advies na 1 vwo ook daadwerkelijk vwo afmaakt. Dat kan eventueel ook via de 2 havo/vwo-klas.

Door de corona-pandemie is de verwachting dat de leerkrachten van groep 8 voorzichtig om zullen gaan met de advisering. Daarnaast is in het onderwijsveld de roep groot om ‘kansrijk’ te adviseren. Juist daarom willen wij onze leerlingen de kans bieden om zich te bewijzen op een hoger niveau. Leerlingen volgen steeds meer onderwijs ‘op maat’. 

Voor ambitieuze leerlingen met een mavo-advies is er de mavo/havo-brugklas. Deze klas is er natuurlijk ook voor leerlingen met een mavo/havo-advies. In deze brugklas wordt gedifferentieerd lesgegeven op mavo- en havo-niveau. Aan het eind van het schooljaar wordt bepaald welke route er verder gevolgd gaat worden, 2 mavo, 2 mavo/havo of 2 havo. 

Leerlingen met een havo-advies krijgen de kans om te starten in een havo/vwo-brugklas . Ambitieuze leerlingen met een havo/vwo-advies kunnen kiezen voor de vwo-brugklas. Maar leerlingen met dit dubbel advies kunnen ook plaatsnemen in de havo/vwo-brugklas.

 

Al voor de zomervakantie, woensdag 23 juni 2021, komen leerlingen met hun mentor en mentorklas bij elkaar voor de eerste kennismaking. Rond die tijd vinden ook kennismakingsgesprekken plaats tussen ouders, leerling en mentor.

In de eerste dagen van het schooljaar zijn er activiteiten met de mentorklas en de andere brugklassen om elkaar en school goed te leren kennen. In deze weken wordt de band met de klas verder gesmeed. De kennismakingsperiode wordt afgesloten met een “brugklasdag” en een schoolfeest. Let wel: het hele introductieprogramma is wel afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Covid-19-virus. Maar laten we hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer kunnen en mogen doen wat we graag willen.
Ja, alle leerlingen gaan in september op kamp. De leerlingen die deel uitmaken van de Sportlijn, Kunstlijn of Technologielijn gaan naar verschillende plaatsen. De niet-lijnleerlingen gaan gezamenlijk op kamp. Tijdens deze kampen leren de leerlingen elkaar goed kennen. 
Oscar Romero heeft een “gezonde schoolkantine” volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Er zijn broodjes, fruit en gezonde dranken. Er is beperkt snoepgoed verkrijgbaar. Veel leerlingen nemen hun eigen broodje/lunch mee.

We hebben een onderbouwaula voor de 1e en 2e klassen en een bovenbouwaula voor de andere klassen.

Het huiswerk staat in Somtoday. Somtoday is het programma waarin ouders/verzorgers en leerlingen resultaten, het huiswerk, de toetsen, evt. studieplanners en lesmateriaal kunnen terugvinden.
De cijfers staan in Somtoday, waar altijd de laatste stand van zaken zichtbaar is. Leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapport mee. Hierop staan de cijfers op basis waarvan de leerlingbespreking/rapportvergadering wordt gehouden.

In leerjaar 1 en 2 van onze mavo streven we naar wat kleinere klassen. Daarnaast herken je de mavo aan zoveel mogelijk structuur en controle op het schoolwerk (rust, ruimte en regelmaat). Bovendien heeft iedereen in de derde klas van de mavo op Oscar Romero in principe een extra vak en kunnen leerlingen ervoor kiezen om al in een vak (versneld) examen te doen. 

In klas 4 heeft een groot deel van de leerlingen een extra vak. Op deze wijze wordt een leerling optimaal voorbereid op een vervolgstudie op mbo of havo.

 

Ondanks dat de havo een grote afdeling is op Oscar Romero is persoonlijk contact op de havo belangrijk. Leerlingen hebben een nauwe band met hun mentor.

Als enige school in West-Friesland biedt Oscar Romero op de havo het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) aan. Alle leerlingen volgen dit vak in de onderbouw, in de bovenbouw kunnen leerlingen NLT kiezen. 

Leerlingen kunnen in de bovenbouw ook het vak Spaans of Bedrijfseconomie kiezen.

Bovendien volgen veel leerlingen in de bovenbouw een extra examenvak om zich goed voor te bereiden op het hbo of op een overstap naar het vwo.

Leerlingen in 4 havo kunnen in een vak (versneld) examen doen of, na overleg, een vak op vwo-niveau afronden.

Al in de brugklas krijgen leerlingen het vak Spaans en je kunt er voor kiezen om in het vak Spaans eindexamen te doen. 

Vanaf de brugklas krijgen de leerlingen op het vwo het vak “research” (de huidige vakken WOA en NLT). Bij dit vak leer je onderzoeksvaardigheden en maak je kennis met wetenschap. 

Bij Engels ga je in de brugklas al aan de slag met Anglia. Voor alle leerlingen, ongeacht hoe goed je bent in Engels, is er zelfs de mogelijkheid om al in de brugklas hiervoor een certificaat te verdienen. Wil je er mee door dan kun je in klas 3 een hoger certificaat behalen. De hele goede leerlingen kunnen in klas 5 al (versneld) examen Engels doen en in klas 6 vwo kun je zelfs een masters certificaat van Anglia in de wacht slepen. 

Ook zal er in 1 vwo al een project rond ondernemerschap worden aangeboden. Steeds meer jonge kinderen starten een eigen bedrijf en we willen talenten de mogelijkheid bieden hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.

Vwo-leerlingen uit de bovenbouw kunnen meedoen aan het Pre-University College van de VU: leerlingen kunnen deelnemen aan masterclasses en andere projecten op de Vrije Universiteit, waarmee je goed wordt voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs 

Daarnaast kan je in de bovenbouw kiezen voor NLT (Natuur, Leven en Technologie), Informatica, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en/of Bedrijfseconomie.

Verder kunnen leerlingen ook op het vwo een extra examenvak volgen waarvan ze voordeel hebben bij de selectie voor vervolgstudies. Ook kan je in sommige vakken versneld examen doen.

 

Werenfridus en OSG hebben een gymnasium. 

Werenfridus biedt op alle niveaus tweetalig onderwijs aan, OSG biedt Fast Lane English op alle niveaus. 

Werenfridus heeft als enige van de vier genoemde scholen (Werenfridus, OSG, Oscar Romero en Copernicus) geen mavo. 

Werenfridus heeft havo-, havo/vwo-, atheneum- en gymnasium-brugklassen. 

Oscar Romero is de enige school in Hoorn met een aparte mavo-klas in klas 1 én 2 en heeft verder zowel homogene (havo en vwo) als dakpanklassen (mavo/havo en havo/vwo) in beide leerjaren.

Copernicus heeft net als Oscar Romero een tweejarige brugklasperiode. Zij hebben een dakpanstructuur mavo/havo en havo/vwo met daarnaast een vwo-brugklas.

OSG heeft een mavo/havo-, havo/vwo-, atheneum-, gymnasium- en Technasium-brugklas. OSG en Copernicus werken niet met een iPad.

Voor verdere vergelijking verwijzen we graag naar www.scholenopdekaart.nl.

Brugklassers kunnen ervoor kiezen om naast het gewone lesprogramma extra aandacht te schenken aan een van de aangeboden ‘lijnen’. 

Zo’n lijn betekent concreet twee lesuren extra sport/kunst/technologie per week gedurende drie leerjaren. De extra uren zijn altijd op het eind van de dag (7e en 8e uur). Leerlingen die een lijn volgen zijn aanwezig, andere leerlingen zijn dan vrij. De leerlingen zitten bij deze twee lijn-uren in een heterogene groep. 

De lijnen verzorgen niet alleen extra lessen, maar werken ook aan groepsvorming en vanzelfsprekend worden er activiteiten (ook buiten de lestijden om) ontplooid op het gebied van de lijn. Regelmatig zijn er bijvoorbeeld excursies bij de Kunstlijn en Technologielijn. 

De Sportlijn werkt toe naar een schaatsweek op de Weissensee (halverwege het derde jaar); de Kunstlijn gaat naar Oerol op Terschelling en de Technologielijn naar de Hannover Messe.
Twee lesuren extra sport/kunst/technologie per week.

De kosten waren in schooljaar 2020-2021 voor elk van de leerjaren 1, 2 en 3 en voor elk van de lijnen € 175. Voor de brugklas was dat inclusief kamp/werkdagen. Voor het nieuwe schooljaar moet het bedrag nog worden vastgesteld.

In schooljaar 2021-2022 hebben mavo- en havo-leerlingen gemiddeld 30 lessen en vwo-leerlingen 32 lessen. Alle leerlingen hebben daarnaast een mentoruur.

De leerlingen met Sportlijn, Kunstlijn of Technologielijn hebben daar nog twee uur bij. Voor deze “lijn-lessen” hebben zij geen huiswerk.
Somtoday is het leerlingvolgsysteem waarin bovendien de cijferadministratie plaatsvindt. 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 gebruiken we Somtoday in plaats van Magister. Ouders en leerlingen kunnen altijd zien hoe ze ervoor staan. Bovendien wordt ook de ELO (elektronische leeromgeving) gebruikt. In de ELO staat het huiswerk voor de vakken en zijn de studiewijzers en het toetsrooster terug te vinden.

Onze school is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is een bushalte bij de school.

De slagingspercentages van mavo lagen in 2018 boven en in 2019 iets onder het landelijk gemiddelde. Voor havo was dat precies andersom. Het vwo lag beide jaren op het landelijk gemiddelde. Het jaar 2020 kende geen centraal eindexamen, de percentages geslaagden op alle scholen was toen heel erg hoog. Op Oscar Romero scoorden de leerlingen vrijwel gelijk aan de landelijke cijfers.

 

2018 2019 2020

mavo 96,3 % 88,4 % 99,3%

havo 90,5 % 97,0 % 96,4%

vwo 91,9 % 90,7 % 98%

 1. Boekje Welkom op Oscar Romero
 2. Aanmeldingsformulier
 3. Opdrachtenboekje voor het volgen van online lesjes
 4. Flyer ‘Bezoek ons coronaproof’ Digitaal Open Huis!
 5. Flyer Persoonlijke Benadering (informatie devices)
 6. Flyer Tabor X-tra!
 7. Flyer Kunstlijn
 8. Opdrachtenkaartjes handvaardigheid en tekenen
 9. Attributen om gel te maken en bonen voor de biologielesjes
 10. Geo-driehoek
 11. Oscar Romero-pen

Jazeker, maar ze zijn helaas alleen maar digitaal te bezoeken. Belangrijk nieuws over de kansen op Oscar Romero presenteren wij op 19 februari, 5 maart en 12 maart in een speciale extra uitzending van het Oscar Romero Journaal. Dat is op deze dagen live te zien vanaf 15:00 uur op de startpagina van deze website. 

Meer informatie over onze extra lijnen delen we graag met jullie tijdens onze livestreams voor leerlingen en ouders op maandag 8 maart (Kunstlijn), dinsdag 9 maart (Sportlijn) en donderdag 11 maart (Technologielijn). Deze streams starten om 19:00 uur en zijn ook weer te bekijken via deze website.

Elke leerling heeft een eigen mentor. De mentor begeleidt niet alleen de studievoortgang van de leerling, maar stuurt ook op sociaal-emotioneel terrein. Een mentor werkt aan het groepsproces in de klas en stuurt op deze wijze o.a. de motivatie van leerlingen. Een leerling kan met problemen allereerst terecht bij de mentor. De leerlingen in de brugklas krijgen KIC-training. Deze training is een fysieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining en is gebaseerd op het Rots&Water programma. Doel is het verstrekken van individuele vaardigheden, maar ook de klas als ‘veilige groep’ krijgt veel aandacht. Iedere periode zal de docent een kort verslagje schrijven over de vorderingen die iedere leerling maakt.

Een teamleider is de persoon die de leerlingen van een of meerdere jaarlagen ondersteuning biedt op terreinen die de mentortaak overstijgen. Te denken valt aan coördinatie van leerjaaractiviteiten, maar ook aan gebeurtenissen die klassen overstijgen (bv. pestgedrag), interventies tussen docenten en leerlingen e.d.

Leerlingen die dyslectisch zijn hebben recht op extra faciliteiten (bijv. tijdsverlenging bij het maken van toetsen). Een dyslexiecoach is beschikbaar als er problemen ontstaan als de dyslectische leerling niet de faciliteiten krijgt die geboden zouden moeten worden. Voor dyscalculische leerlingen geldt deze opzet ook.

Op Oscar Romero hebben we beleid ontwikkeld dat inspeelt op het voorkomen en tegengaan van pestgedrag, het zogenoemde Antipestprotocol.

Jazeker, de vertrouwenspersoon (op Oscar Romero zijn er twee, een vrouw en een man) is bereikbaar voor iedere leerling en ieder personeelslid om bepaalde zaken in vertrouwelijkheid te bespreken. Op grond van de afspraken die dan worden gemaakt, worden er mogelijk acties ondernomen.De mogelijkheid bestaat om op school gebruik te maken van huiswerkbegeleiding, een vaste plek om rustig je huiswerk te kunnen maken. De huiswerkbegeleiding wordt momenteel op school verzorgd door Lyceo, vanaf 2021-2022 door Het Studielokaal. 

Via de website oscarromero.nl (ons onderwijs/ begeleiding/ huiswerkbegeleiding) kan men nadere informatie vinden hierover. Er worden ook examentrainingen aangeboden.

Een leerling kan met problemen terecht bij de mentor. Als de mentor niet in staat is om de leerling te helpen, wordt andere ondersteuning ingeschakeld. Het zoeken naar en regelen van de juiste ondersteuning verloopt via de ondersteuningscoördinator.

Verzuim wordt op onze school afgehandeld door het verzuimteam. Het verzuimteam heeft een sterk signalerende functie. Bij onbekend en/of ongeoorloofd verzuim worden acties ingezet. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind goed gevolgd wordt.

De vrijwillige algemene ouderbijdrage en de huur van het kluisje was in 2020-2021 € 82,50.

De leerlingen die een lijn volgen betalen daarnaast € 175 (waaruit ook het brugklaskamp betaald wordt). De leerlingen zonder lijn betalen € 105,- voor het kamp. Voor het nieuwe schooljaar moeten de bedragen nog vastgesteld worden.

Daarnaast zijn er de kosten voor de aanschaf van de iPad en een rekenmachine.

Gedurende het schooljaar komen hier géén kosten bij.

Op de website oscarromero.nl staat hierover informatie (onder Praktische informatie / Financiën).

De leermiddelen worden door ouders/leerlingen zelf besteld bij onze leermiddelenleverancier Van Dijk en thuis geleverd. De kosten daarvan zijn voor de school.

Daarnaast laten we leerlingen bij de kennismaking in juni weten welke schoolspullen (met name schriften) nog aangeschaft moeten worden.

Oscar Romero is van oorsprong een katholieke school. Er is veel aandacht voor elkaar. Waar mogelijk zullen we leerlingen altijd “op maat” begeleiden en ondersteunen. Er zijn acties voor goede doelen, we ondersteunen een school in El Salvador, we doen actief mee met Paarse Vrijdag, we doen een dag vrijwilligerswerk in het kader van NLdoet. 

We hebben een herdenkingsruimte binnen school en we verzorgen rouwbegeleiding.

De leerlingen in de 3e klas bezoeken onder de noemer “Zin in Hoorn” kerken en moskeeën in Hoorn. Het vak maatschappijleer staat in de bovenbouw op het rooster. Kortom, identiteit staat nog altijd nadrukkelijk op de schoolkaart.

Het verschilt per vak hoe de iPad wordt ingezet. Voor sommige vakken staat al het lesmateriaal op de iPad, voor andere vakken een deel. Het digitaal materiaal helpt bij het bieden van onderwijs op maat: leerlingen kunnen nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of verdiepingsstof. We kunnen dus differentiëren; leerlingen kunnen “op maat” zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en gestuurd worden. 

Los van het reguliere lesmateriaal – digitaal dan wel op papier – wordt bij alle vakken gebruikgemaakt van de iPad in de les: voor opdrachten, voor het bekijken van filmpjes, voor het zoeken naar informatie, voor het gebruik van vak-apps, voor werkvormen als een quiz en brainstormen. De iPad helpt dus bij het aanbieden van afwisselende werkvormen.

In de tijd van online onderwijs is gebleken dat onze leerlingen enorm gebaat waren bij het bezit van een iPad. Alle leerlingen konden meteen deelnemen aan de online lessen.

In principe schaffen ouders de iPad aan via Tabor College. De iPad kan direct in 1 keer worden betaald, of in 1 of 2 jaar afbetaald worden. Koop je via school een iPad dan zit daar de verzekering extra aan vast) De aanschafkosten van de iPad zijn rond de € 500,00

Indien zij een eigen iPad willen gebruiken kan dat onder bepaalde voorwaarden, zoals het toestaan van het beheer van de iPad door het Tabor College.
Indien ouders geen iPad kunnen betalen, kunnen zij gebruik maken van de Stichting Leergeld.

Rond april 2021 krijgen nieuwe ouders/verzorgers nog een brief met alle details.

Tijdens de les mogen de leerlingen geen spelletjes spelen op de iPad.

We leren leerlingen hoe ze met informatie die ze op internet vinden, om moeten gaan. De school leert leerlingen met die vrijheid om te gaan, in de klas en daarbuiten. Ook vanuit de mediatheek wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. Daarnaast is er een reglement voor het gebruik van de iPad.

Met behulp van Apple Klaslokaal kan de docent tijdens de les leerlingen monitoren en gericht sturen naar geselecteerde onderwijsapps. Daarnaast informeren we desgevraagd ouders over ‘schermtijd’ (voorheen ‘ouderlijk toezicht’) op de iPad, zodat leerlingen de iPad alleen voor school kunnen gebruiken en niet afgeleid worden door andere gebruiksmogelijkheden van de iPad. Ook kunnen we helpen bij het instellen van deze beperkingen (nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). 

Om zich aan te kunnen melden bij Oscar Romero moet een leerling minimaal het advies gemengd/theoretisch vmbo (staat gelijk aan mavo) hebben. Leerlingen met een ontoereikend advies (kader/gemengd bijvoorbeeld) verwijzen we graag naar de Taborlocatie d’Ampte.

De inschrijving moet uiterlijk 19 maart 2021 om 16.00 uur binnen zijn. In onze Open Huis-tasjes en op de startpagina van deze website is een aanmeldingsformulier te vinden.

In de maand mei horen leerlingen of ze definitief zijn toegelaten op Oscar Romero.

Op het aanmeldingsformulier kunnen leerlingen aangeven bij wie zij graag in de klas willen zitten. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee.

We gaan niet loten.

Als u het schooladvies niet correct vindt, raden wij u aan met de basisschool in gesprek te gaan. Wij kunnen het advies niet wijzigen en zonder toestemming van de basisschool kunnen wij een leerling niet in een hoger niveau plaatsen. Al bieden wij wel kansen: de leerlingen met een mavo-advies mogen in een mavo/havo-klas plaatsnemen, met een havo-advies mag je naar de havo/vwo-brugklas en met een havo/vwo-advies kun je starten in 1 vwo.

Het Tabor College is een Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport (LOOT), een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren. In heel Nederland zijn er momenteel 29 Topsport Talentscholen en de Taborscholen zijn de enige scholen in oostelijk West-Friesland die deze faciliteiten bieden. Een leerling is een Topsport Talentleerling als hij in de talentendatabase van het NOC*NSF staat.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. 

 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we op Oscar Romero voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Een gezonde school gaat immers over veel meer dan voeding en bewegen.


Oscar Romero heeft speciale aandacht voor de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Relaties en seksualiteit’ en ‘Voeding’, ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’. Voor al deze thema’s heeft de school een certificaat gekregen. Binnenkort verwachten we ook voor “Welbevinden” een certificaat te ontvangen.

Als een les uitvalt, proberen we dit op te lossen door middel van roosterwijzigingen. Als dat niet lukt, wordt de klas opgevangen door een opvangdocent. In het opvanguur maken leerlingen huiswerk. Tussenuren komen bij ons in klas 1 en 2 zelden voor. 

Vanaf klas 3 worden lessen die uitvallen niet opgevangen. Leerlingen kunnen in die uren in de zelfstandig aan de slag met hun schoolwerk, bijvoorbeeld op het grote leerplein.
Heb je nog andere vragen?

Je kan ons natuurlijk ook bereiken via:

oscar-romero@tabor.nl

0229-285685