Begeleiding

Persoonlijke aandacht

Decanaat, mediatheek, huiswerkbegeleiding en examentraining

Decanaat

Alle drie de afdelingen (mavo, havo en vwo) hebben een decaan. Op de mavo vanaf de tweede en op de havo en vwo vanaf de derde klas, verzorgen de decaan en de mentor de voorbereiding van de leerlingen op de keuze voor vakkenpakket, vervolgopleiding en beroep. Daarvoor geven zowel de decaan als de mentor een aantal lessen, waarin de leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en voorkeuren en waarin ze leren kiezen.  Daarnaast hebben ze gesprekken met individuele leerlingen, al dan niet samen met hun ouders/verzorgers. Voorafgaand aan het tweede rapport maken de leerlingen een voorlopige keuze voor een profiel of pakket. De school geeft over die keuze een advies. Tijdens de oudergesprekken kan dat advies besproken worden met de mentor en de decaan. Daarna maken de leerlingen hun definitieve keuze.

Wil je instromen in 4 havo? 

Neem dan contact op met de heer van de Poel via de mail: GM.vande.Poel@tabor.nl. Hij kan van alles vertellen over de mogelijkheden om in te stromen op Oscar Romero.

Mediatheek

In de mediatheek geven medewerkers ondersteuning bij het zoeken van informatie op internet, in boeken en tijdschriften. Zo krijgen leerlingen ook buiten lestijd hulp bij projecten.  Bekijk de video hiernaast om een indruk te krijgen van onze prachtige nieuwe mediatheek. 

Huiswerkbegeleiding en Examentraining

Op Oscar Romero kun, je naast de normale begeleiding door mentor en docenten, huiswerkbegeleiding en extra examentraining krijgen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 verzorgt ‘Het Studielokaal’ tegen betaling huiswerkbegeleiding op Oscar Romero. ‘Het Studielokaal’ zit gewoon op school, waardoor leerlingen gemakkelijk kunnen aansluiten na hun laatste les. Daar krijgen leerlingen huiswerkbegeleiding door kundige en enthousiaste begeleiders. De begeleiders van ‘Het Studielokaal’ stimuleren de leerling om het beste uit zichzelf te halen en staan altijd klaar om te helpen. Zij helpen de leerling met de planning en organisatie, maar natuurlijk ook met het inhoudelijke werk.

Talent- en Topsport (LOOT)-begeleiding

Leerlingen die goed zijn in sport of in muziek, dans, toneel of musical en daar veel tijd aan besteden, komen in aanmerking voor talentbegeleiding. Door middel van deze talentbegeleiding willen we ervoor zorgen dat sport of muziek, dans, theater en musical goed te combineren zijn met het schoolwerk. De talentbegeleiders houden regelmatig gesprekken met hun leerlingen. Soms moet er wel eens met huiswerk geschoven worden of met een toets. Na een of meer vrije dagen vanwege een wedstrijd of trainingsstage moet er schoolwerk worden ingehaald. Daarvoor maken we ook gebruik van leerlingtutoren en van stagiaires. 

Aangezien Tabor College een Topsport Talentschool is, kunnen topsporters gebruik maken van hun topsport- of LOOT-status van NOC*NSF. Ze komen voor speciale faciliteiten in aanmerking, bijvoorbeeld ontheffingen voor bepaalde vakken of een gespreid examen. Coördinator op het Oscar Romero is mevr. G. Kessen.